Inner Banner

Umraniye Hospital

Umraniye Hospital

امتیاز دهید :
مجری : تکمیل شده

عمرانیه Umraniye یکی از مناطق اصلی شهر استانبول است که در بخش آسیایی این شهر قرار دارد. آلوتک افتخار همکاری در پروژه ساخت و نمای ساختمان بیمارستان عمرانیه استانبول را داشت که به خوبی به پایان رسید و حالا یکی از مهمترین مراکز درمانی در سراسر کشور ترکیه به شمار می رود.