Inner Banner

Tuyap Fair Center

Tuyap Fair Center

امتیاز دهید :
مجری : تکمیل شده

مرکز نمایشگاهی تویاپ سنتر Tuyap Fair Center یکی دیگر از پروژه های بین المبلی آلوتک به شمار می رود که در شهر استانبول ساخته و تکمیل شد. از طریق وب سایت این مجموعه می توانید با قسمت های مختلف و فهرست برنامه های این مرکز آشنا شوید. برای آشنایی بیشتر با سیستم های پوشش نمای ساختمان این مرکز توصیه می شود از صفحه ارائه شده دیدن فرمایید.