Inner Banner

قالب سازی

قالب سازی

امتیاز دهید :

بخش قالب سازی مجموعه ما که اولین مرحله در پروسه تولید پروفایل آلومینیوم است، به واسطه پرسنل مجرب و حرفه ای ، تجهیزات پیشرفته و نرم افزار 3D(CAD-CAM) به ظرفیت تولید 3.000 ست قالب در سال رسیده است.

ما آرشیوی با بیش از 19000 نوع قالب در مجموعه داریم که نتیجه 26 سال تجربه می باشد.

ما در این بخش قالبهایی با مقاومت درخواستی ، کمترین مقدار دوریز ،سطح صیقلی و تلورانس درخواستی طبق آخرین استانداردهای جهانی تولید میکنیم.