Inner Banner

صنایع کشتی و قایق سازی

صنایع کشتی و قایق سازی

امتیاز دهید :

در وسایل نقلیه دریایی ، به ویژه قایق ها و قایق های تفریحی ، مرکز ثقل با سیستم های ساخت آلومینیوم کاهش می یابد ، تعادل قایق افزایش می یابد و استفاده کارآمدتر فراهم می شود.

مواد آلومینیوم در مقایسه با فولاد در آب مقاومت و دوام بیشتری دارند و می توان سالها بدون هیچ مشکلی از آن استفاده کرد. به خصوص آلیاژهای 5083-F و 5754-F با مقاومت در برابر خوردگی بالا ترجیح داده می شوند.