Inner Banner

صنایع هواپیماسازی

صنایع هواپیماسازی

امتیاز دهید :

استفاده از آلومینیوم در تولید هواپیما در صنایع هوا و فضا در سالهای اخیر افزایش سریعی را نشان داده است.

استفاده از آلومینیوم در تولید هواپیما حدود 60-65٪ است. در تاسیسات ما امکان تولید آلیاژهای 6061/6082/7050/7075 پردازش شده مکانیکی درتوان  تحمل DIN EN ISO 2768-m وجود دارد.