Inner Banner

سيستم نورگير های سقفی SKY78

سيستم نورگير های سقفی SKY78

امتیاز دهید :

سيستم sky78  بطور عمده بر روی سيستم های حامل (آهنی-فولادی) و در فضاهای باز وسيع استفاده می شود. در اين سيستم در صورت نياز، می توان برای تخليه دود يا هوادهی بازشو طراحی کرد. پروفيل های سيستم حامل از طريق کانال های کندنس موجود در داخل خود، آب حاصل از بخار درون فضا و بخار ايجاد شده بر روی شيشه های داخلی را به بيرون از سيستم هدايت می کند.

 
کاتالوگ نورگیر SKY78

کاتالوگ نورگیر SKY78