Inner Banner

سيستم نمای کرتين وال  فريم لس کلاسيک F50

سيستم نمای کرتين وال فريم لس کلاسيک F50

امتیاز دهید :

هنگامی که از بيرون به نما نگاه کنيم، پروفيل های آلومينيومی ديده نمی شوند و نمايی تمام شيشه ديده می شود. پروفيل های مخصوص اسپيسر شيشه 2جداره توسط چسب مخصوص به شيشه متصل می شود و از طريق پروفيل های رابط از بيرون به پروفيل های حامل ثابت می شود. در صورت نياز، هر کدام از پنل های شیشه ای، به صورتی که بازشو بودن ان از بيرون قابل ديدن نباشد، می تواند به صورت بازشو پنهان درآيد. 

پروفيل های ترنزوم و موليون که ضخامت های آنها 2 ميليمتر و 1.4 ميليمتر است و ابعاد آنها از 35 ميليمتر تا 195 ميليمتر متغير است، باعث  ايجاد  طيف گسترده ای از سيستم های قابل اجرا  و حالت های مطلوب استاتيکی شده است. به دليل طراحی عالی پروفيل ها، تمامی سيستم های حامل هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی قابل استفاده و اجرا است. از آنجايی که تمامی پروفيل ها و اتصالات آنها به صورت مشترک در سيستم های مختلف قابل استفاده است، از اين جهت مزيت زیادی در رابطه با انبار کردن محصولات دارد.
کاتالوگ کرتین وال فریم لس

کاتالوگ کرتین وال فریم لس