Inner Banner

مرکز تجاری پزشکی اهواز

کارفرما : جناب آقای مهندس احمدی

مجری : شرکت کاج نما

پروژه نفت تهران (برج سایا)

کارفرما :

مجری : شرکت پالار مهندس قاسمیان و مهندس پرویزی

پروژه گلدن گاردن تهران

کارفرما :

مجری : شرکت اقلیم نما مهندس شریفی

پروژه مسکونی آل ناصر اهواز

کارفرما : جناب آقای مهندس آل ناصر

مجری : شرکت کاج نما

ارومیه رزیدنس

کارفرما : جناب آقای دکتر رضایی

مجری : شرکت ساتر

پروژه پارک بازار مشهد

کارفرما : شرکت تابان کیش - مهندس غلامی

مجری : شرکت توس مهندس عدالتی و مهندس رحمانی راد